ΣΤΑΔΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
1. Περισυλλογή και συγκέντρωση χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών στο Κέντρο Ανακύκλωσης
2. Διαλογή από σιδερένια κουτιά που τυχόν βρεθούν
3. Συμπίεση των κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς "μπάλες"
4. Προώθηση σε χυτήρια για επαναχύτευση σε νέα προϊόντα αλουμινίου