ΚΕΝΤΡΟ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΟΥΤΙΩΝ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Περισσότερα

Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Το αλουμίνιο θεωρείται ως ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα υλικά παγκοσμίως. Η ανακύκλωση του αλουμινίου αποτελεί μία εξαιρετικά σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα με πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων. Στρατηγικό στόχο του ΚΑΝΑΛ αποτελεί η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης αλουμινίου στην Ελλάδα.

Manage Cookie Preferences