Το αλουμίνιο

Περισσότερα

Το αλουμίνιο

TΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αργίλιο ή αλουμίνιο είναι το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο και το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της Γης. Υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 8% του βάρους του στερεού φλοιού της Γης. Έχει χημικό σύμβολο το Al και ατομικό αριθμό 13. Το αλουμίνιο δε βρίσκεται ελεύθερο στη φύση, αλλά βρίσκεται ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά. Η κύρια πηγή για τη βιομηχανική παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης.

Το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως το «πράσινο» μέταλλο που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και τις οικολογικές απαιτήσεις ως ένα σύγχρονο υλικό

Η ιστορία

Πριν από 135 χρόνια, ο Ιούλιος Βερν, γράφοντας το “Από τη Γη στη Σελήνη” είχε χαρακτηρίσει το αλουμίνιο: “άσπρο σαν το ασήμι και ελαφρό σαν το γυαλί…”…

Ιδιότητες του μετάλλου

Το έχουν ονομάσει «μαγικό» μέταλλο, «θαυματουργό» μέταλλο εξ αιτίας των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του αλλά και του τεράστιου εύρους…

Κράματα αλουμινίου

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τυπικών βιομηχανικών κραμάτων αλουμινίου είναι:

  • Ο Χαλκός (Cu)…

Χρήση αλουμινίου

Οι τομείς εφαρμογών του αλουμινίου είναι:

  • Δόμηση
  • Αυτοκινητοβιομηχανία, ναυπηγική, …

Ανακύκλωση αλουμινίου

Αλουμίνιο και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το αλουμίνιο δίκαια χαρακτηρίζεται ως το «πράσινο» μέταλλο που ικανοποιεί ταυτόχρονα…

Πρακτική ανακύκλωσης

Η ανακύκλωση ως εφαρμοσμένη βιομηχανική μέθοδος παραγωγής αλουμινίου, έχει ιστορία ζωής στην Ευρώπη από το 1920 περίπου…

Manage Cookie Preferences