Κράματα αλουμινίου

Περισσότερα

Κράματα αλουμινίου

TO ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αργίλιο ή αλουμίνιο είναι το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο και το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της Γης. Υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 8% του βάρους του στερεού φλοιού της Γης. Έχει χημικό σύμβολο το Al και ατομικό αριθμό 13. Το αλουμίνιο δε βρίσκεται ελεύθερο στη φύση, αλλά βρίσκεται ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά. Η κύρια πηγή για τη βιομηχανική παραγωγή του μετάλλου είναι ο βωξίτης.

Το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως το «πράσινο» μέταλλο που ικανοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και τις οικολογικές απαιτήσεις ως ένα σύγχρονο υλικό

Κράματα αλουμινίου

Τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή των τυπικών βιομηχανικών κραμάτων αλουμινίου είναι:

  • Ο Χαλκός (Cu)
  • Tο Μαγγάνιο (Mn)
  • Το Πυρίτιο ( Si )
  • Το Μαγνήσιο ( Mg )
  • O Ψευδάργυρος (Zn)
  • O Σίδηρος (Fe)

 

Γενικά, για τη συνήθη παραγωγή των κραμάτων αλουμινίου, ακολουθείται η μεθοδολογία της τήξης, της κραματοποίησης με προσθήκη στοιχείων και της χύτευσης.

 

Το παραγόμενο διεθνώς αλουμίνιο, χωρίζεται σε 2 μεγάλες κατηγορίες:

Α. Το αλουμίνιο κατεργασίας (wrought) που με έλαση ή διέλαση ή άλλη μηχανική κατεργασία οδηγεί στα τελικά προϊόντα. Ο κύριος ρόλος των προσθηκών είναι η ενίσχυση της σκληρότητας (αντοχής σε θραύση).

Β. Το χυτό αλουμίνιο, που χρησιμοποιείται για την κατευθείαν παραγωγή τεμαχίων τελικών προϊόντων (χυτόπρεσσες). Η κατηγορία αυτή χρησιμοποιεί μεγαλύτερο ποσοστό προσθηκών από την προηγούμενη με βασικότερο στόχο την ευκολότερη χύτευση της τελικής μορφής.

 

Η καλύτερη εκμετάλλευση των πολύ αξιόλογων ιδιοτήτων του αλουμινίου οδήγησε στην παραγωγή των εμπορικά ανεπτυγμένων σήμερα κραμάτων αλουμινίου, που το καθένα έχει τονισμένη (ή τονισμένες) κάποια ομάδα ιδιοτήτων.

 

Τα κράματα αλουμινίου που αφορούν το αλουμίνιο κατεργασίας (έλαση-διέλαση) τυποποιούνται διεθνώς – ανάλογα με τα βασικά στοιχεία κραματοποίησης – στις παρακάτω σειρές:


ΣΕΙΡΑ 1000 : Κράματα με περιεκτικότητα σε αλουμίνιο πάνω από 99%

ΣΕΙΡΑ 2000 : Κράματα αλουμινίου – χαλκού

ΣΕΙΡΑ 3000 : Κράματα αλουμινίου – μαγγανίου

ΣΕΙΡΑ 4000 : Κράματα αλουμινίου – πυριτίου

ΣΕΙΡΑ 5000 : Κράματα αλουμινίου – μαγνησίου

ΣΕΙΡΑ 6000 : Κράματα αλουμινίου – μαγνησίου – πυριτίου

ΣΕΙΡΑ 7000 : Κράματα αλουμινίου – ψευδαργύρου – μαγνησίου

ΣΕΙΡΑ 8000 : Διάφορα κράματα αλουμινίου ( λιθίου, σιδηρούχα , κ.ά.)

Manage Cookie Preferences