Τα στάδια της ανακύκλωσης

Περισσότερα

Τα στάδια της ανακύκλωσης

TΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

Το αργίλιο ή αλουμίνιο είναι το τρίτο (3ο) πιο άφθονο χημικό στοιχείο στον πλανήτη μας, μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο και το πιο άφθονο μέταλλο στο φλοιό της Γης. Υπολογίζεται ότι αποτελεί περίπου το 8% του βάρους του στερεού φλοιού της Γης. Έχει χημικό σύμβολο το Al και ατομικό αριθμό 13. Το αλουμίνιο δε βρίσκεται ελεύθερο στη φύση αλλά βρίσκεται ενωμένο σε πάνω από 270 διαφορετικά ορυκτά.

Το έχουν ονομάσει “μαγικό” μέταλλο, “θαυματουργό” μέταλλο εξ αιτίας των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων του αλλά και του τεράστιου εύρους των μηχανικών χαρακτηριστικών που επιτυγχάνονται χάρη στα σύγχρονα κράματα αλουμινίου.

Το αλουμίνιο δίκαια χαρακτηρίζεται σαν το “πράσινο” μέταλλο που ως σύγχρονο υλικό ικανοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις σαν ένα σύγχρονο υλικό.

ικανοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνολογικές αλλά και οικολογικές απαιτήσεις

Τα στάδια της ανακύκλωσης

Περισυλλογή και συγκέντρωση χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών στο Κέντρο Ανακύκλωσης.

Διαλογή από σιδερένια κουτιά που τυχόν βρεθούν.

Συμπίεση των κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς “μπάλες”.

Προώθηση σε χυτήρια για επαναχύτευση σε νέα προϊόντα αλουμινίου.

Manage Cookie Preferences