Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία

Περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία

Περιβαλλοντική
ενημέρωση

Συνδυάζοντας την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, το ΚΑΝΑΛ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου.

Το ΚΑΝΑΛ διαθέτει ειδική αίθουσα ενημέρωσης και είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και στελεχωμένο από ειδικό περιβαλλοντολόγο. Μέσα από το Κέντρο γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων, αλλά και ιδιωτών, και φορέων σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου.

Σε καθημερινή βάση επισκέπτονται το χώρο σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα στα σχολεία

Το ΚΑΝΑΛ υποστηρίζει και διοργανώνει σε συνεργασία με τον οργανισμό QualityNet Foundation και το εκπαιδευτικό του τμήμα «Βιωματικό Σχολείο» το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση» σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αναπτύχθηκε με στόχο να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και δραστηριοποιήσει τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την οικογένεια σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, με απώτερο σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα, δίνεται στην ανακύκλωση αλουμινίου, καθώς το αλουμίνιο χαρακτηρίζεται ως «πράσινο μέταλλο» το οποίο μπορεί να ανακυκλώνεται συνεχώς διατηρώντας τις ιδιότητές του.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης αναπτύσσεται μέσω:

  • της παρουσίασης βιωματικών δραστηριοτήτων πάνω στη θεματική της διαχείρισης των απορριμμάτων σε κάθε σχολικό τμήμα που εκδηλώνει ενδιαφέρον,
  • της διάθεσης διδακτικού υλικού για τη συνέχιση του προγράμματος από το δάσκαλο καθ’όλη τη διάρκεια της χρονιάς μέσω της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας www.lifewithnogarbage.gr,
  • της υλοποίησης σχολικού διαγωνισμού με θέμα την ανακύκλωση για τη μεγαλύτερη ενεργοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και την πληρέστερη αξιολόγηση του προγράμματος,
  • της διάθεσης για την οικογένεια ενημερωτικού υλικού για το θέμα και το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου.

Η εκπαιδευτική κοινότητα έχει υποδεχθεί πολύ θετικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια», κρίνοντας ως πολύ καλή την πρωτοβουλία της Ελβάλ και του ΚΑΝΑΛ για την περιβαλλοντική εκπαίδευση των μαθητών κατά ποσοστό 95% και υπογραμμίζοντας τη σημασία της διατήρησης του προγράμματος στη σχολική κοινότητα κατά ποσοστό 97%.

Ενδεικτικά σχόλια εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα:

 

  • «Πολύ καλά οργανωμένο πρόγραμμα, με σαφή διακριτά βήματα και κατάλληλη παιδαγωγική διαχείριση της τάξης».
  • «Ήταν τόσο εύστοχο, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και πέτυχε να βάλει σε σκέψη τους μαθητές για το μεγάλο κομμάτι της ζωής μας που λέγεται «ανακύκλωση».
  • «Το πρόγραμμα ήταν άριστο, όπως και η προσέγγισή του στα θέματα που πρέπει να απασχολήσουν γονείς και παιδιά, γι’ αυτό το λόγο βρήκα και πολύ χρήσιμο το υλικό που προμηθεύσατε για τους γονείς!»
  • «Ήταν ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Τα παιδιά συμμετείχαν σε όλη τη διάρκεια με μεγάλο ενδιαφέρον. Ό,τι άκουσαν τους ήταν κατανοητό και έμαθαν πράγματα που εύκολα μπορούν να εφαρμόσουν και να μεταφέρουν στα σπίτια τους».

Ενισχύοντας την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας και προωθώντας την ενημέρωση, με τη συμβολή του «Βιωματικού Σχολείου» πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία δέκα έτη, πρωτοπόρα εκπαιδευτικά προγράμματα για το περιβάλλον και την ανακύκλωση. Έως σήμερα έχουν προσεγγιστεί μέσω των προγραμμάτων πάνω από 50.000 μαθητές και οι οικογένειές τους.

Manage Cookie Preferences