Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Περισσότερα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Περιβαλλοντική
ενημέρωση

Συνδυάζοντας την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, το ΚΑΝΑΛ εκτός από τα κουτάκια αλουμινίου που δέχεται, υλοποιεί ένα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου».

Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, διαθέτει ειδική αίθουσα ενημέρωσης και είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και στελεχωμένο από ειδικό περιβαλλοντολόγο. Μέσα από το Κέντρο γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων, αλλά και ιδιωτών, και φορέων σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου. Το ΚΑΝΑΛ επισκέπτονται καθημερινά σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης. (σχολειά και μαθητές)

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, διαθέτει ειδική αίθουσα ενημέρωσης και είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και στελεχωμένο από ειδικό περιβαλλοντολόγο.

Μέσα από το Κέντρο γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων, αλλά και ιδιωτών, και φορέων σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου.

Το ΚΑΝΑΛ επισκέπτονται καθημερινά σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης. (σχολειά και μαθητές)

Manage Cookie Preferences