Πληροφορίες για τις επισκέψεις σχολείων

Περισσότερα

Πληροφορίες για τις επισκέψεις σχολείων

Περιβαλλοντική
ενημέρωση

Συνδυάζοντας την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, το ΚΑΝΑΛ εκτός από τα κουτάκια αλουμινίου που δέχεται, υλοποιεί ένα «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου».

Το ΚΑΝΑΛ λειτουργεί ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης, διαθέτει ειδική αίθουσα ενημέρωσης και είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και στελεχωμένο από ειδικό περιβαλλοντολόγο. Μέσα από το Κέντρο γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων, αλλά και ιδιωτών, και φορέων σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου. Το ΚΑΝΑΛ επισκέπτονται καθημερινά σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνονται για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης. (σχολειά και μαθητές)

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Πληροφορίες για τις επισκέψεις σχολείων

Τι πρέπει να γνωρίζετε:

  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαρκεί περίπου μία ώρα.
  • Συμμετέχει μία μόνο σχολική τάξη κάθε φορά (ως 50 άτομα).
  • Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι δωρεάν.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κλείνουν ημερομηνία και ώρα για την επίσκεψή τους.

Για κρατήσεις επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο: 210 6861 111, 210 6861 449 ή την τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας χωρίς χρέωση: 800 11 616161, καθημερινά 7:30 – 16:00 , εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Για κάθε πληροφορία σχετική με εκπαιδευτικές επισκέψεις ή άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορείτε να τηλεφωνήσετε στο ΚΑΝΑΛ : 210 6861 111, 210 6861 449, καθημερινά 7:30 – 16:00, εκτός Σαββάτου και Κυριακής.

Φαξ 210 6861 449, e-mail:info@canal.gr

Manage Cookie Preferences