Πάρε μέρος στην ανακύκλωση

Περισσότερα

Πάρε μέρος στην ανακύκλωση

Περιβαλλοντική
ενημέρωση

Συνδυάζοντας την ανακύκλωση αλουμινίου με την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση μαθητών και κοινού, το ΚΑΝΑΛ υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου.

Το ΚΑΝΑΛ διαθέτει ειδική αίθουσα ενημέρωσης και είναι εξοπλισμένο με οπτικοακουστικά μέσα και στελεχωμένο από ειδικό περιβαλλοντολόγο. Μέσα από το Κέντρο γίνεται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού κυρίως σχολείων, αλλά και ιδιωτών, και φορέων σχετικά με την ανακύκλωση αλουμινίου.

Σε καθημερινή βάση επισκέπτονται το χώρο σχολικές τάξεις, κυρίως της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να ενημερωθούν για τη διαδικασία παραγωγής του αλουμινίου, την ανακύκλωσή του και τα οφέλη που προκύπτουν, καθώς και για την ορθή περιβαλλοντική συμπεριφορά. Επίσης παρακολουθούν τα πρώτα στάδια της ανακύκλωσης των κουτιών, τη διαδικασία διαλογής και συμπίεσης.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση αλουμινίου

Πάρε μέρος στην ανακύκλωση

Το σχολείο έχει τώρα ένα επιπλέον κίνητρο για να ασχοληθεί με την ανακύκλωση, καθώς μέσω αυτής προκύπτει ένα έξτρα κεφάλαιο προς ιδία χρήση ή προς διάθεση σε κοινωφελείς οργανισμούς.

Φέρνοντας μεταχειρισμένα κουτιά αλουμινίου (από αναψυκτικά και μπύρες), το Κέντρο σας καταβάλει το αντίτιμό τους.

 

75 κουτάκια ~ 1 κιλό ~ €1

Το ακριβές ποσό διαμορφώνεται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές αλουμινίου

Manage Cookie Preferences