Ανακύκλωση αλουμινίου

Περισσότερα

Ανακύκλωση αλουμινίου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ανακύκλωση του αλουμινίου έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον,  την κοινωνία, τη χώρα και τους καταναλωτές. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί διαχωρίζεται εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η ανακύκλωση του είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του.

Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου, να συμμετέχουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να κερδίζουμε.

Ανακύκλωση αλουμινίου

Το αλουμίνιο θεωρείται ως ένα από τα πιο ανακυκλώσιμα υλικά παγκοσμίως. Είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί διαχωρίζεται εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η ανακύκλωση του είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του.

 

Η δευτερογενής παραγωγή αλουμινίου αποτελεί μία σημαντική βιομηχανική δραστηριότητα. Βασικό στοιχείο της παγκόσμιας προσπάθειας ειδικότερα για την ανακύκλωση των αλουμινένιων κουτιών αποτελεί  η ύπαρξη των κατάλληλων βιομηχανικών υποδομών για την επαναχύτευση των κουτιών και την παραγωγή του δευτερόχυτου αλουμινίου.

 

Στη χώρα μας, η Ελβάλ Α.Ε., Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου, πρωταγωνιστεί στην προσπάθεια, με σημαντικές επενδύσεις σε εξειδικευμένο εξοπλισμό τεχνολογίας φιλικής προς το περιβάλλον αλλά και με τη δημιουργία του ΚΑΝΑΛ, ώστε να διαδοθεί η ιδέα της ανακύκλωσης μέσα από την ενημέρωση του κοινού και την περισυλλογή κουτιών αλουμινίου.

Manage Cookie Preferences