Ανακύκλωση…. υπόθεση όλων μας

Περισσότερα

Ανακύκλωση…. υπόθεση όλων μας

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ανακύκλωση του αλουμινίου έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον,  την κοινωνία, τη χώρα και τους καταναλωτές. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί διαχωρίζεται εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η ανακύκλωση του είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του.

Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου, να συμμετέχουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να κερδίζουμε.

Ανακύκλωση…. υπόθεση όλων μας

Μόνο με την κοινή και μεθοδική προσπάθεια όλων μας τα προγράμματα ανακύκλωσης μπορούν να αποδώσουν. Η ανακύκλωση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής, να μπει στην καθημερινότητά μας, να διαδίδουμε και να εφαρμόζουμε στην πράξη εμείς οι ίδιοι την ανακύκλωση καθημερινά και παντού: στα σχολεία, στους χώρους εργασίας, στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας.

Τι μπορείτε να κάνετε;

  • Προτιμάτε συσκευασίες που ανακυκλώνονται. Αναζητείστε το σήμα ανακύκλωσης στην επιφάνεια τους για να μάθετε εάν όντως οι συσκευασίες ανακυκλώνονται.
  • Ενημερωθείτε για την τοποθεσία κάδων ανακύκλωσης στη γειτονιά σας και μεταφέρετε τα ανακυκλώσιμα υλικά σε αυτούς. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν οι συγκεκριμένοι κάδοι, ζητήστε από τον Δήμο σας να σας παρέχει αυτή την υπηρεσία καθώς είναι στην αρμοδιότητά του να εφαρμόζει προγράμματα ανακύκλωσης.
  • Ενημερωθείτε για τα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης στην πόλη σας.
  • Αφυπνίστε τους δικούς σας για τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου προς το περιβάλλον και παροτρύνετε τους να συμμετέχουν.

Manage Cookie Preferences