Τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου

Περισσότερα

Τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ανακύκλωση του αλουμινίου έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία, τη χώρα και τους καταναλωτές. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί διαχωρίζεται εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η ανακύκλωση του είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του.

Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου, να συμμετέχουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να κερδίζουμε.

Τα οφέλη της ανακύκλωσης αλουμινίου

Η ανακύκλωση του αλουμινίου έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον την κοινωνία, τη χώρα και τους καταναλωτές.

Με την ανακύκλωση των αλουμινένιων κουτιών επιτυγχάνεται:

  • κατά 95% εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή πρωτόχυτου αλουμινίου από ορυκτό (βωξίτη),
  • εξοικονόμηση πρώτων υλών, καθώς για κάθε τόνο αλουμινίου απαιτούνται τέσσερις τόνοι βωξίτη,
  • μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα,
  • μείωση του όγκου των απορριμμάτων (έχει υπολογιστεί ότι, αν ανακυκλώνονταν όλα τα κουτάκια θα χρειαζόμασταν 2,5 εκ. δοχεία απορριμμάτων λιγότερα),
  • αναβάθμιση του περιβάλλοντος (καθαρότερο περιβάλλον για καλύτερη ποιότητα ζωής),
  • δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου, να συμμετέχουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να κερδίζουμε.

Manage Cookie Preferences