Τα στάδια της ανακύκλωσης

Περισσότερα

Τα στάδια της ανακύκλωσης

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Η ανακύκλωση του αλουμινίου έχει σημαντικά οφέλη για το περιβάλλον,  την κοινωνία, τη χώρα και τους καταναλωτές. Το αλουμίνιο είναι ιδανικό υλικό για ανακύκλωση γιατί διαχωρίζεται εύκολα από τα άλλα υλικά και έτσι η διαλογή του δεν απαιτεί υψηλό κόστος, ενώ η ανακύκλωση του είναι μια διαδικασία που μπορεί να επαναλαμβάνεται χωρίς να υποβαθμίζονται οι ιδιότητές του.

Όλοι μπορούμε να συνεισφέρουμε ενεργά στην ανακύκλωση των κουτιών αλουμινίου, να συμμετέχουμε στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος και να κερδίζουμε.

Τα στάδια της ανακύκλωσης κουτιών αλουμινίου στο ΚΑΝΑΛ

1. Περισυλλογή και συγκέντρωση χρησιμοποιημένων αλουμινένιων κουτιών στο Κέντρο Ανακύκλωσης.

2. Διαλογή από σιδερένια κουτιά που τυχόν βρεθούν.

3. Συμπίεση των κουτιών μέσα από κατάλληλες πρέσες σε συμπαγείς «μπάλες».

4. Προώθηση σε χυτήρια για επαναχύτευση σε νέα προϊόντα αλουμινίου.
Manage Cookie Preferences