Το ψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση»

Περισσότερα

Το ψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση»

Το ψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Το ψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια:

Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση»

 

Μαρούσι, 02 Φεβρουαρίου 2022

 

H Elval και το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) που διαθέτει, πραγματοποιούν με επιτυχία από το 2005το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια» σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται με τη συνεργασία του QualityNet Foundation (QNF). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στοχεύει να ενημερώσει, ευαισθητοποιήσει και δραστηριοποιήσει τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την οικογένεια σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και ανακύκλωσης, για την προστασία του περιβάλλοντος.

Για τις ανάγκες του προγράμματος, καθώς και την εξυπηρέτηση περισσότερων σχολείων, το 2015, δημιουργήθηκε τoψηφιακό πρόγραμμα «Η ζωή χωρίς σκουπίδια: Μείωση – Επαναχρησιμοποίηση − Ανακύκλωση», το οποίο υλοποιείται με επιτυχία μέχρι και σήμερα.

Αποτελεί ένα πρωτότυπο πολυεπίπεδο πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (www.lifewithnogarbage.gr)και βιωματικής προσέγγισης, προτρέπει τους μαθητές να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας με έμφαση στην ανακύκλωσης στην καθημερινή ζωή τους.

Είμαστε πολύ περήφανοι για τα αποτελέσματα που έχει επιτύχει η πρωτοβουλία αυτή, καθώς το χρονικό διάστημα 2015-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμαςwww.lifewithnogarbage.gr,  ενημερώθηκαν και εκπαιδεύτηκαν για την ανακύκλωση 46.939 μαθητές.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι για το σχολικό έτος 2020-2021, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ηλεκτρονικής πλατφόρμας:

  • Πραγματοποιήσαμε περιβαλλοντική εκπαίδευση στο θέμα της ανακύκλωσης σε 6.800 μαθητές σε 210 περιοχές σε όλη την Ελλάδα
  • Ενημερώσαμε 17.000 μαθητές πανελλαδικά, οι οποίοι έγιναν φορείς μηνυμάτων στις οικογένειές τους, ευαισθητοποιώντας 34.000 επιπλέον άτομα (οικογένειες)
  • Κινητοποιήσαμε 850 εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων
  • Ενεργοποιήσαμε 1.019 μαθητές που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό.

 

Η εκπαιδευτική αυτή πρωτοβουλία της Εlval μέσω του ΚΑΝΑΛ, εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμευσής της για βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και της έμφαση που δίνειστην προώθηση της ανακύκλωσης του αλουμινίου.Manage Cookie Preferences