Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

Περισσότερα

Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

καναλ

Η Ζωή Χωρίς Σκουπίδια: μείωση, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση

Ψηφιακό πρόγραμμα & Σχολικός διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων

 www.lifewithnogarbage.gr

Ένα πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που παρουσιάζεται με τη μορφή ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας παρακινεί τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς και τα παιδιά να ενημερωθούν  πάνω σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων, με έμφαση στην ανακύκλωση αλουμινίου.

Στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος θα βρείτε υλικό, ώστε να υλοποιήσετε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Περιεχόμενο Προγράμματος:

Αν είσαι εκπαιδευτικός:

 • Ενημέρωση
 • Σχέδια Μαθημάτων
 • Φύλλα Δραστηριοτήτων
 • Προτάσεις για Δράσεις
 • Υποστηρικτικό Υλικό

Αν είσαι μαθητής:

 • Διαδραστικά παιχνίδια
 • Δραστηριότητες

Αν είσαι γονέας:

 • Ενημέρωση
 • Προτάσεις για Δραστηριότητα

Σχολικός Διαγωνισμός

Τα σχολικά τμήματα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα μπορούν να πάρουν μέρος στο Σχολικό Διαγωνισμό και να:

 • συμμετέχουν στο Δίκτυο των Σχολείων
 • καταθέσουν τις φωτογραφίες με τις δράσεις και τις δημιουργίες τους
 • κερδίσουν πλούσια δώρα

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από την περιβαλλοντική εκπαιδευτική ομάδα του Βιωματικού Σχολείου και υποστηρίζεται από την ΕΛΒΑΛ Α.Ε. και το Κέντρο Ανακύκλωσης
Κουτιών Αλουμινίου.

Έχει έγκριση υλοποίησης από το Υπουργείο Παιδείας.

Για περισσότερες πληροφορίες & δηλώσεις συμμετοχής: 210-6898593 | www.lifewithnogarbage.grManage Cookie Preferences